Polish Foundation for Enterprise Development and Education

Edukacja, Przedsiębiorczość, Młodzież

Category – Informacje

Kongres pt. „Wsparcie spółdzielczości socjalnej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2013”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych organizuje w dniach 28-29 listopada w Warszawie Kongres pt.  „Wsparcie spółdzielczości socjalnej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2009-2013”. Agenda Kongres_28-29.11.2013

Program Erasmus+ został zatwierdzony przez Parlament Europejski

19 listopada 2013 r. Parlament Europejski podjął decyzję ustanawiającą program Erasmus+, nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Program Erasmus+, wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie, ma rozpocząć się w styczniu 2014 r. Nawet 5 milionów młodych ludzi, studentów i dorosłych zdobędzie doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się […]

75 mln zł na dotacje dla zakładających działalność gospodarczą

Dodatkowe pieniądze na aktywizację bezrobotnych zostaną wydane niemal wyłącznie na dotacje dla zakładających działalność gospodarczą. 75 mln zł na ten cel pochodzi z zasobów własnych ministra pracy. Złożony przez niego w lipcu wniosek do ministra finansów o uruchomienie 500 mln zł z rezerwy Funduszu Pracy pozostał bez odpowiedzi. Pośredniaki mają składać wnioski o przyznanie środków […]

Kooperacja urzędów pracy z prywatnymi agencjami zatrudnienia

Urzędy pracy będą współpracować z prywatnymi agencjami zatrudnienia. Ma być to ważny element nowego systemu aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Resort pracy liczy, że z około 20 tys. długotrwale bezrobotnych, do których będzie skierowana taka pomoc, połowa znajdzie pracę. Dziś rząd ma zająć się projektem nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Nowa ustawa przyjazna dla młodych bezrobotnych

Wzrost zatrudnienia dzięki lepszemu dostosowaniu ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych – to podstawowy cel projektu ustawy zmieniającej pośredniaki, który dziś przyjęła Rada Ministrów. Wrzesień był siódmym miesiącem z rzędu, kiedy spadło bezrobocie. Tym razem liczba bezrobotnych spadła tylko o 900 osób, a sama stopa bezrobocia – jak wynika z prognoz Ministerstwa Pracy – pozostała […]

Polska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji © 2013 Frontier Theme